Periodieke promotionele acties van CHPTR-S.com kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen/acties.

Kerst promotie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van CHPTR-S.com. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 23 november 2020 tot en met 23 december 2020. Alle bestellingen die in deze periode worden geplaatst maken kans op 1000 euro shoptegoed. Bestellingen die buiten deze periode worden geplaatst zijn uitgesloten voor de winactie.

3 – Bestellingen die retour worden gestuurd worden uitgesloten van de win-actie.

4 – In totaal geeft CHPTR-S.com 1x een shoptegoed van €1000,- weg enkel te besteden bij CHPTR-S.com. De datum van de lunch en personal shopping is nader te bepalen.

5 – De winnaar van de kerst winactie wordt op 31 December 2020 via Instagram bekend gemaakt.

6 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België. Reiskosten is voor eigen rekening.

7 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is CHPTR-S.com gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

8 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. 

9 – CHPTR-S.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

10 – CHPTR-S.com is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

11 – CHPTR-S.com is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat CHPTR-S.com daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal CHPTR-S.com op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

12 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

13 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen via info@chptr-s.com. CHPTR-S.com zal zo spoedig mogelijk reageren.